Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

nieistnieje
Reposted fromweightless weightless vialexi lexi
nieistnieje
3474 a773
nieistnieje
6052 e474
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
nieistnieje
5507 d18d
8894 fce3 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vialesbian lesbian
nieistnieje
Ludzie uważają, że pierwsza miłość jest piękna i nigdy nie piękniejsza niż w momencie, kiedy ta pierwsza więź się zrywa. A jednak to pierwsze złamane serce zawsze boli najbardziej, goi się najwolniej i pozostawia najbardziej widoczną bliznę.
— Stephen King – Joyland
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
nieistnieje
Ze swoimi smutkami w garści już się nie mieszczę. Mam w sobie tyle tęsknot, że garść jest za mała.
— Piotr Adamczyk – Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
nieistnieje
Odgrzebywanie tego nie zmieni przeszłości... Sprawi tylko, że będziesz musiała przeżyć ją na nowo.
— Becca Fitzpatrick, Crescendo
nieistnieje
- Chcę Ciebie. - Która już bym była w Twoim życiu? - Ostatnia. :*
— czeeść, mąć mi w głowie, tak, tak.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
nieistnieje
Nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
— Power of Trinity
nieistnieje
Ludzie zawsze odchodzą, pamiętaj. Nawet nie myśl, że wrócą. Nigdy nie wrócą. Oni tylko mówią "Niedługo będę", ale to kłamstwo. Stajesz się samotny a oni zapominają Cię. Oni zawsze odchodzą. Ludzie zawsze odchodzą.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
nieistnieje
4477 ef91
Drugich takich ust jak Twoje, nie spotkam juz nigdy . 
nieistnieje

Pijana wcale nie tęsknię mniej. Rzekłabym nawet, że bardziej..

Reposted frommaliwa maliwa viaanorexianervosa anorexianervosa
nieistnieje
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky viablaxkseoul blaxkseoul
nieistnieje
- Myślisz czasem, że będzie jakieś jutro?
- Bez Ciebie? Nie ma nawet dzisiaj…
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacytaty cytaty
7497 caad 500
Reposted fromerial erial viaoopsiak oopsiak
nieistnieje
4419 b932
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
nieistnieje
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
Reposted fromborn2die born2die viaQueenOfSharks QueenOfSharks
nieistnieje
Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viaQueenOfSharks QueenOfSharks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl